Veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in wat wij doen en hoe wij werken. In de rubriek veelgestelde vragen geven wij antwoord op al uw vragen.

Staan uw vraag en antwoord hier niet tussen? Neem dan contact op met ons.

Website   blokken foto   1x1   16 – 3

Actueel

Kan ik klant bij worden bij 1Vermogensbeheer?

1Vermogensbeheer werkt voor vermogende particulieren, ondernemers, maatschappen, stichtingen en topsporters in Nederland en België. Op dit moment hanteren wij een minimaal startbedrag van 250.000 euro. 

Bel of mail ons gerust voor een kennismaking!

Wanneer is de eerstvolgende kennislunch?


Op ons kantoor in Bussum of rondom Antwerpen presenteren we in informele setting de ontwikkelingen in de economie, op de beurs en hoe 1Vermogensbeheer hiermee omgaat in de beleggingen. De lunch vindt plaats van 12:00 - 14:00 uur en onze ervaring is dat iedereen een stukje wijzer, met een gevulde maag en terugkijkend op een plezierige middag weer naar huis gaat.

Hebt u interesse om bij onze volgende kennislunch aanwezig te zijn? Bel dan naar 035 - 74 00 250 of stuur een e-mail naar info@1vermogensbeheer.nl

Graag tot ziens!

Moet ik nu instappen?

Hoewel we meer weten van beurzen en beleggen dan veel anderen, kunnen we beurzen op korte termijn niet voorspellen. Wel weten we dat hoe langer u belegt, hoe groter de kans op het behalen van de verwachte rendementen. Een belangrijke uitspraak binnen ons beleggingscommité is dan ook: 'Time in the market, always beats timing the market'.

Wij hanteren het uitgangspunt dat als je op lange termijn belegd bent in een goed gespreide beleggingsportefeuille, normaal gesproken een beter beleggingsresultaat hebt dan als je op de korte termijn belegt. En hoe eerder je begint, hoe langer je kunt beleggen. Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.

Over ons

Wanneer is 1Vermogensbeheer opgericht?

1Vermogensbeheer is in 2015 opgericht en in 2017 live gegaan voor cliënten in Nederland. 

Sinds wanneer is 1Vermogensbeheer actief in België?

1Vermogensbeheer is sinds 2018 actief voor cliënten in België. 

Wat maakt jullie anders dan banken of traditionele beheerders?

1Vermogensbeheer werkt onafhankelijk en biedt maatwerk beleggingsoplossingen. Daarnaast hechten wij grote waarde aan het persoonlijke contact en hanteren wij een uniek tariefmodel naar keuze: een helder vast tarief of een flexibele prestatievergoeding. Dankzij het onderscheidende Flex-tarief hebben we écht een gezamenlijk belang.

Kan Jim Tehupuring mijn vermogen beheren?

Jim Tehupuring verzorgt regelmatig marktanalyses, podcasts en columns voor onder andere RTL Z, BNR en De Telegraaf. Tevens is hij mede-oprichter van 1Vermogensbeheer. Vanuit deze positie kan Jim Tehupuring uw vermogen beheren.

Hoeveel klanten bedient 1Vermogensbeheer?

1Vermogensbeheer werkt voor ongeveer 300 relaties in Nederland en België. We zijn er trots op dat dit aantal maandelijks toeneemt, vooral dankzij introducties van bestaande relaties.

Wat is Vermogensbeheer?

Vermogensbeheer is een dienst waarbij uw vermogen wordt beheerd en belegd door een professionele vermogensbeheerder. Dit kan handig zijn als u zelf onvoldoende tijd of kennis hebt om uw beleggingen te beheren. De vermogensbeheerder denkt met u mee en neemt beslissingen over de beleggingen binnen uw portefeuille om uw financiële doelen te realiseren.

Aanpak

Jullie hanteren een combinatie van actief en passief beleggen, waarom?

Wij geloven in een combinatie tussen actief en passief beleggen omdat deze benadering een balans biedt tussen (1) de voordelen van passief beleggen zoals risicospreiding tegen lage kosten en (2) de invulling van eigen visie met potentieel hogere rendementen door middel van actief beleggen.

Waarom bieden jullie geen one-size-fits-all-oplossingen?

Dankzij onze zeer persoonlijke aanpak kunnen wij onze klanten beter en doelgerichter bedienen. Indien gewenst faciliteren wij een gespreide opbouw van uw beleggingen en andere maatwerkstrategieën. 

Neem contact op voor een afspraak om uw mogelijkheden te bespreken.

Waarom moet ik een beleggingsrekening bij een bank openen?

1Vermogensbeheer is geen bank, maar een beleggingsonderneming. Dit betekent dat wij gemachtigd zijn om uw vermogen namens u te beheren en beleggen conform uw persoonlijke beleggingsplan.

De daadwerkelijke transacties en de bewaring van effecten worden verwerkt door een bank op een beleggingsrekening op uw eigen (bedrijfs)naam.

Bij welke banken kan mijn vermogen worden belegd?

Wij bieden u de keuze tussen Saxo, ABN AMRO MeesPierson en KBC. De banken waarmee wij samenwerken bieden een goede service tegen een eerlijke prijs.

Welke bank u kiest hangt af van uw persoonlijke voorkeuren. We gaan daar graag met u over in gesprek.

Doen jullie aan indexbeleggen?

Passief beleggen wordt ook wel indexbeleggen genoemd. Dus indexbeleggen maakt onderdeel uit van onze beleggingsstrategie.

Beleggen jullie in individuele aandelen?

Jazeker! Naast het beleggen in passieve indexbeleggingen, wordt het actieve deel van de aandelenbeleggingen ingevuld met individuele aandelen. 

Beleggen jullie in obligaties?

Ja, obligaties maken onderdeel uit van een goed gespreide beleggingsportefeuille en bieden met de opgelopen rente weer een aantrekkelijk risico-rendement perspectief.

1Vermogensbeheer kan beleggen in individuele obligaties, obligatiefondsen en obligatie ETF's. Daarnaast hebben we via een eigen obligatiefonds de mogelijkheid om institutionele coupures voor onze relaties te poolen.

Jullie hebben vijf beleggingsprofielen. Waarom werken jullie daarmee?

Succesvol beleggen begint met een solide en realistisch plan. In de basis werken we met vijf beleggingsprofielen:

1. Defensief
2. Behoedzaam
3. Dynamisch
4. Offensief
5. Zeer offensief

Door profielen te combineren bieden we maatwerk oplossingen. Samen met u bepalen we de daadwerkelijke invulling en opbouw. 

Hoe gaat 1Vermogensbeheer om met duurzaamheid in de beleggingen?

ESG Beleggingsbeleid
Bij 1Vermogensbeheer spannen we ons in om naar onze eigen normen en waarden te beleggen, daarom hebben we een eigen ESG Beleggingsbeleid.

Hoewel wij het belangrijk vinden om te investeren in goed geleide bedrijven met aandacht voor mens en milieu, richten wij ons momenteel niet specifiek op duurzaamheid. Dit betekent dat we nu geen ecologisch duurzame beleggingen als doelstelling hebben en geen ecologische of sociale kenmerken promoten.

Duurzaamheidsrisico’s
Duurzaamheidsrisico’s zijn risico’s waarbij de waarde van een belegging kan dalen door gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaatverandering, kinderarbeid of grondstoffenschaarste.

Dergelijke gebeurtenissen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van beleggingen. Bijvoorbeeld, schaarste aan grondstoffen kan ertoe leiden dat bepaalde bedrijven minder produceren, wat de waarde van hun aandelen kan verminderen.

Wij beoordelen de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op dezelfde manier als andere risico’s, zoals marktrisico’s. Deze risico's kunnen zowel het behalen van het beoogde rendement als tussentijdse of uiteindelijke verliezen beïnvloeden.

Elk type belegging kan in meer of mindere mate te maken krijgen met duurzaamheidsrisico’s die de waarde kunnen laten dalen. Bij de selectie van beleggingen baseren wij ons op openbaar beschikbare informatie en beoordelen wij het waarschijnlijke effect van alle risico’s.

We kunnen ervoor kiezen bepaalde beleggingen niet op te nemen als er bekende duurzaamheidsrisico’s zijn die een grote negatieve invloed kunnen hebben op de waarde. Ook na aankoop blijven we de beleggingen continu evalueren.

Als we na aankoop hoge duurzaamheidsrisico’s ontdekken, gaan we in gesprek om deze risico's te bespreken. Als deze risico’s onaanvaardbaar blijken, kunnen we besluiten de belegging te verkopen en te vervangen door een investering met lagere duurzaamheidsrisico’s.

Ongunstige effecten
Beleggingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor duurzaamheidsfactoren. Ze kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan klimaatverandering, corruptie of verlies van biodiversiteit.

We beleggen voor onze klanten in breed gespreide portefeuilles, bestaande uit aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen.

Bij het selecteren van deze beleggingen zijn niet altijd alle negatieve effecten van beleggingsbeslissingen, zoals voorgeschreven door de duurzaamheidswetgeving, volledig in kaart te brengen. Daarom houden wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen momenteel geen rekening met alle mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Als de beschikbaarheid van informatie in de toekomst verbetert, zullen wij heroverwegen of we alle negatieve effecten zoals voorgeschreven door de wet kunnen meenemen bij onze beleggingsbeslissingen.

Tarieven

Waarom zijn tarieven zo belangrijk?

Rendementen zijn onzeker, het tarief een zekerheid. Daarom zijn we bij 1Vermogensbeheer zeer scherp op het zo laag mogelijk houden van uw kosten. Al mag dit natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit van de beleggingen. 

Wat zijn jullie tarieven?

Bij ons kiest u zelf het tariefmodel: een helder all-in tarief (Vast-tarief) of een flexibele prestatievergoeding (Flex-tarief). Wij geloven niet in verborgen provisies of kick backs en staan voor transparante en duidelijke tarieven. 

De tarieven van 1Vermogensbeheer worden lager naarmate het belegd vermogen toeneemt.

Wat houdt het Flex-tarief precies in?

Het Flex-tarief is uniek in Nederland. Binnen het Flex-tarief hanteren we een lagere vaste vergoeding en vergoedt u ons daarnaast op basis van prestaties. Behaalt u een jaar geen rendement? Dan krijgt u korting. Bij het Flex-tarief hebben we een écht gezamenlijk belang. 

Waarom geven jullie korting bij het Flex-tarief?

Voor zover wij weten is 1Vermogensbeheer de enige vermogensbeheerder in Nederland en België die korting geeft na een jaar waarin geen rendement is behaald.

Wij gaan uit van eigen kracht en zijn van mening dat de vergoeding binnen het Flex-tarief van twee kanten moet komen.

Een lage vaste vergoeding + prestatie afhankelijke vergoeding + 25% korting bij geen rendement. Zo hebben we een écht gezamenlijk belang.

Wat houdt het Vast-tarief precies in?

Binnen het vaste tarief hanteren we een heldere vergoeding op jaarbasis. 

Welk tariefmodel is de beste keuze?

Het ene tariefmodel is niet per definitie beter of voordeliger dan het andere. U kiest zelf waar u zich prettig bij voelt.

Hoe worden de tarieven van 1Vermogensbeheer in rekening gebracht?

Maandelijks wordt 1/12e van het vaste deel van het door u gekozen tarief in rekening gebracht vanaf uw beleggingsrekening. De grondslag hiervoor is de ultimo maandstand van de voorgaande maand.

Binnen het Flex-tarief wordt de prestatievergoeding berekend over de netto vermogensgroei in een kalenderjaar en wordt in januari geïncasseerd vanaf uw beleggingsrekening. In geval van negatief rendement in een volledig kalenderjaar geldt een korting van 25% over het vaste deel van de beheervergoeding in het opvolgende kalenderjaar.

Rendement en risico

Kunnen jullie een bepaald rendement garanderen?

Nee, dat kunnen wij niet. Aan onze beleggingsprofielen zijn wel bepaalde doelrendementen verbonden waarbij de waarschijnlijkheid dat deze worden waargemaakt toeneemt naarmate je langer belegt. Dit zijn gemiddelden en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Waarom delen jullie geen rendementen op jullie website?

Bij 1Vermogensbeheer leveren we maatwerk beleggingen en hebben cliënten verschillende instapmomenten waardoor portefeuilles kunnen afwijken. Wilt u de rendementen van onze standaard profielen ontvangen? Vraag dan meer informatie aan.

Hoe beperken julie de risico's van het beleggen?

Zonder risico geen rendement, dus aan beleggen zijn risico's verbonden. Door een combinatie van passief en actief beleggen en te zorgen voor een weloverwogen wereldwijde spreiding, trachten wij de beleggingsrisico's te beperken. 

Wat als ik me zorgen maak over mijn portefeuille?

Marktschommelingen kunnen zorgen voor onrust. Wij adviseren onze klanten te beleggen met een focus op de lange termijn. Toch vragen of zorgen? Neem dan contact met ons op. Wij nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden.

Website   blokken foto   1x1   2 – 1

1Vermogensbeheer werkt voor vermogende particulieren, ondernemers, families, stichtingen en kerkgenootschappen in Nederland en België.  Op dit moment hanteren wij een minimaal starttarief van 250.000 euro. 

Veiligheid

Kan ik altijd bij mijn vermogen?

Uw vermogen blijft altijd in uw eigen bezit. Wilt u tussentijds geld opnemen, dan kan dat in veel gevallen dezelfde dag nog.

Indien u al uw geld nodig heeft voor andere zaken, heeft u het grootste deel (80 procent) van uw vermogen binnen drie dagen tot uw beschikking. De overige 20 procent heeft u binnen twee weken weer tot uw beschikking.

Kan 1Vermogensbeheer aan mijn geld komen?

Nee. Uw geld kan alleen naar de door uzelf opgegeven betaalrekening (dit noemen we de tegenrekening) worden overgeboekt. Dit is de beveiliging die voor u is ingebouwd.

Hebben jullie een vergunning van de AFM en vallen jullie onder het toezicht van DNB?

Ja, wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en vallen onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Zijn jullie aangesloten bij het DSi en het KiFiD?

Ja, 1Vermogensbeheer is aangesloten bij Kifid en het DSi. 1Vermogensbeheer heeft aanvaard dat uitspraken van Kifid bindend zijn.

Wat gebeurt er als 1Vermogensbeheer failliet gaat?

Niets. Uw beleggingen zijn tenslotte in uw eigen bezit en zijn ondergebracht bij uw bank naar keuze. Mocht 1Vermogensbeheer failliet gaan, dan kunt u uw portefeuille te gelde laten maken, in eigen beheer nemen of overboeken naar een andere vermogensbeheerder.

Ontvang uw informatiepakket

Meer weten over 1Vermogensbeheer? Vul dan uw gegevens in en ontdek vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen. U ontvangt binnen drie werkdagen onze brochure en het boek 'Over geld' van Jim Tehupuring.

Brochure
Naam*
Adres*
E-mailadres*
Telefoonnummer*

Bekijk onze Privacy Statement

© This website is build by