1

Wachten op Godot

6 april 2024


Spoiler alert: hij is nooit gekomen. 

In het bekende absurde toneelstuk van Samuel Beckett, wachten twee zwervers tevergeefs op een zekere Godot, een persoon die nooit zal komen. 'Wachten op Godot' is zo een begrip geworden voor het uitkijken naar iets dat nooit zal gebeuren. 

Geldt dit ook voor de langverwachte rentedalingen? 

De financiële markten hopen al enkele maanden dat Jerome Powell (voorzitter van de Amerikaanse FED) en Christine Lagarde (voorzitter van de ECB) eindelijk kiezen voor een gunstiger rentebeleid door het verlagen van rentes. 

Zoals vaker in onze nieuwsbrieven beschreven hebben centrale banken de rentes in korte tijd sterk verhoogd, maar zijn de huidige rentestanden in historisch perspectief helemaal niet zo hoog. 

2

In bovenstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de rentes over de afgelopen 25 jaar. U kunt zien dat de periode van rentestijgingen naar verwachting achter ons ligt.

De vraag is nu vooral of de rentes spoedig weer zullen dalen of dat we terecht komen in wat ze in België een 'Tafelberg' scenario noemen, waarbij de rentevoeten stabiel en voor een lange periode op een hogere niveau blijven en later zullen dalen.

3

Foto: Tafelberg te Zuid-Afrika, gemaakt door collega Xavier Van Deuren

Door het verhogen van de rente hebben centrale banken het lenen van geld duurder gemaakt. Het is de bedoeling om daarmee de economie af te remmen zodat de inflatie wordt beteugeld. Het goede nieuws is dat de uitzonderlijke inflatiedruk inmiddels wel achter de rug is. 

Inflatie is echter een heel divers gegeven. In onderstaande afbeelding ziet u dat over een periode van 15 jaar de inflatie in de VS 42,2% bedroeg. Op jaarbasis is dat gemiddeld 2,8%. Echter, als je 'onder de motorkap van de inflatiecijfers' kijkt dan zie je grote verschillen.

4

TV's, speelgoed en mobiele telefoons zijn over langere termijn enorm in prijs gedaald. Ziektekosten, educatie, kinderopvang en huizenprijzen zijn echter fors gestegen. Technische producten worden goedkoper omdat ze tegenwoordig veel efficiënter gemaakt worden. Gezondheidszorg is structureel duurder door de vergrijzing en de schaarste in personeel. 

De acties van centrale banken hebben uiteindelijk weinig impact op deze structurele trends. Jerome Powell en Christine Lagarde zullen ongetwijfeld de relatieve daling van de inflatie op hun conto schrijven maar feitelijk zijn ze afhankelijk van de lange termijn trends. 
Centrale banken hebben uiteraard wel impact op rentebetalingen voor degenen die schulden hebben. Als de rente hoger is, moet degene die schuld heeft meer betalen. Wie echter cash heeft ontvangt meer rente.  

5

Bovenstaande grafiek geeft weer dat de netto-rentebetalingen van Amerikaanse bedrijven gedaald is tot het laagste niveau in 45 jaar. Amerikaanse bedrijven hebben gemiddeld zeer veel cash en de hogere rente is dus eigenlijk goed nieuws voor hen. Het is duidelijk dat er vanuit bedrijven weinig druk op de FED zal komen om de rente te verlagen. 

In Europa is de situatie minder duidelijk maar - zoals u ook in de eerste grafiek kunt zien - heeft de ECB het nog nooit aangedurfd om de rente te verlagen voordat de FED dit deed. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt ons dat de rentevoeten nog even op dit niveau zullen blijven. Het Tafelberg-scenario dus. 

Aandelen
De aandelenmarkten zijn afwachtend: bedrijven met een ruime cashpositie zijn immuun voor de huidige hogere rente. Deze komen in aanmerking voor onze selectie. Andere bedrijven blijven hopen op een renteverlaging die er in tegenstelling tot Godot uiteindelijk wel zal komen. Dit zijn de bedrijven die wij voorlopig mijden.

Obligaties
Voor de obligatiemarkten heeft de recente evolutie een minder groot effect. Bij 1Vermogensbeheer beleggen we via ons eigen fonds in obligaties met een hoog reëel rendement (na inflatie) door heel divers te beleggen in bedrijven of overheden met een hoge rating. 

Binnen deze portefeuille hebben we momenteel een lopende rente (Yield to Maturity) van 4,97% met een gemiddelde looptijd van 3 jaar. Het is zeer lang geleden dat de obligatiemarkten de mogelijkheid boden om dergelijk mooie rendementen op relatief korte termijn te behalen. 

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by