Hetportretbureau  PB 5042

Vrouwen aan de top

5 februari 2022 - Jim Tehupuring

Ik ben groot voorstander van marktwerking. De puurste vorm is een vrijemarkteconomie waarin vraag en aanbod hun werk doen. Het leidt ertoe dat de beste producten en diensten vanzelf komen bovendrijven. Het creëert echter ook ongelijkheid. Want wie een product of dienst levert waar veel vraag naar is, trekt geld van anderen naar zich toe. Hetzelfde geldt voor degene die beschikt over uitzonderlijke vaardigheden: die kan een hoog salaris vragen.

Je kunt je afvragen in hoeverre dergelijke ongelijkheid en zelfzuchtigheid gewenst is. 
Daarom is het goed dat er zelfs in de meest vrije markteconomie een overheid is. Inmenging van overheden leidt dankzij regulering de economie in goede banen. Een grotere rol van de overheid zal bijdragen aan een eerlijk onderwijsstelsel, infrastructuur en betere zorg. Nog een stap verder ga je wanneer een overheid subsidies mag uitdelen of middels dwang een situatie kan creëren. Dat leidt tot initiatieven en afgedwongen situaties die in een vrijemarkteconomie nooit zouden ontstaan of een aanzienlijk langere aanlooptijd nodig hebben om rendabel te kunnen zijn.

Dwangmiddel nodig?
In Nederland is per 2022 zo’n dwangmiddel van kracht. Bij wet is geregeld dat bij grote bedrijven minimaal 1/3 van de top uit vrouwen dient te bestaan. Kijk je naar de Amsterdamse beurs, dan is dat niveau nog mijlenver uit zicht. In veel raden van bestuur zit überhaupt geen vrouw en het aantal CEO’s is op een hand te tellen. Er is dus dwang nodig! Of heeft zoiets juist tijd nodig?

Kwalificaties
Ik ben ervan overtuigd dat het niet over man/vrouw moet gaan, maar over de persoon met de beste kwalificaties voor een topfunctie. Man en vrouw. Wanneer het voor bedrijven uiteindelijk waardevol blijkt om hier structureel veel of zelfs alleen maar vrouwen te plaatsen (en wanneer voldoende vrouwen zichzelf ook voor die topfuncties aanbieden) dan gebeurt dit uiteindelijk vanzelf. Marktwerking.

Vanuit dat perspectief volg ik de komende jaren met interesse het ‘women in leadership’-aandelenmandje dat Saxobank introduceerde: 30 wereldspelers uit Europa, Amerika en Azië met minimaal 50% vrouwen in de board. De afgelopen 5 jaar deden deze bedrijven het aanzienlijk beter dan de ‘mannenaandelen’ en leverden een rendement van gemiddeld 250%! Zet die trend zich voort, dan stijgt de vraag en verdwijnt de ongelijkheid vanzelf, zonder dat daar een wet voor nodig is.

Met vriendelijke groet,

Jim Tehupuring

2c336808ea69ec2cd42d35caee60ee7c0567054b pexels christina morillo 1181533

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by