Hetportretbureau  PB 5042

Stagflatie op komst?

16 oktober 2021 - Jim Tehupuring

2,5 jaar geleden deed zich een bijzonder moment voor. De rente die de Nederlandse Staat betaalde op 10-jarige leningen daalde onder nul. In praktijk betekent dit dat je Wopke Hoekstra moest betalen wanneer je jouw geld uitleende aan de Nederlandse overheid. Een omgekeerde wereld, maar wel de harde realiteit die in de breedte gold. De Europese Centrale bank rekende namelijk al veel langer rente aan banken die hun gelden daar stalden. Dit leidde ertoe dat alle grootbanken zich uiteindelijk gedwongen zagen klanten te laten betalen om cash aan te houden op de bankrekening. Met onbegrip en boosheid tot gevolg. Goed nieuws voor hen die kampen met dit luxeprobleem! De marktrente loopt op! De rente op Staatsobligaties was deze week zelfs kortstondig boven de nullijn. Maar is dit echt positief? 

Nee. De opgelopen rente is het gevolg van hogere inflatieverwachtingen. Alles wordt duurder. Dit betekent dat je met hetzelfde geld, over een jaar minder kunt kopen dan nu. Rente is de compensatie voor die geldontwaarding. Normaliter is inflatie goed. Inflatie zorgt ervoor dat je nu de spullen koopt die je wilt hebben en niet nog een jaartje wacht: economische activiteit. Maar deze spullen moeten wel verkrijgbaar zijn.

Grote tekorten
Wat we momenteel zien is dat prijzen hard oplopen door grote tekorten. Energieprijzen knallen de lucht in, transport is onverminderd duur, de automobielindustrie kampt met leveringsproblemen door chiptekorten en in veel sectoren is nauwelijks personeel te krijgen. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat eindproducten in prijs zullen oplopen. Die prijsinflatie is tot daaraantoe. Het gevaar ontstaat daar wanneer niet alleen de prijzen oplopen, maar gelijktijdig de economische activiteit stilvalt als gevolg van de tekorten. In vaktermen wordt dit aangeduid als stagflatie. Een fenomeen dat zeer lastig te bestrijden is. De hoge inflatie en rente zorgen ervoor dat bedrijven minder marge maken en beperkt investeringen doen (vreemd vermogen is duur), waardoor de werkloosheid oploopt.

Stagflatie is zeldzaam, maar nu niet uitgesloten. De inflatie is er al, de groeivertraging nog niet. Mocht dat wel gebeuren, dan is het aan beleidsmakers Federal Reserve en ECB om de rente nog langer kunstmatig laag te houden. Vervelend voor de spaarders onder ons, maar dan toch echt de beste oplossing. 

Met vriendelijke groet,

Jim Tehupuring

E40b22634020fff338098c81af0f3a621b293cab hetportretbureaupb5042

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by