6

Portefeuilles draaien weer op twee motoren

31 januari 2024


Het beheer van een gebalanceerde beleggingsportefeuille is vele decennia gebaseerd geweest op een samenspel van het beleggen in aandelen (risicokapitaal) en obligaties (vastrentende beleggingen). Een gebalanceerde of evenwichtige portefeuille bestaat in “neutrale” positie uit 50% aandelen en 50% obligaties. 

Beide zijn belangrijke motoren om de portefeuille vooruit te brengen. De aandelenmotor is krachtiger, maar ook wispelturiger. Binnen de gecombineerde portefeuille zullen aandelen sterk presteren in periodes van economische groei. De aandelenpositie zal dankzij de groei significant groter worden dan dan 50%. Als beheerder is het dan zaak te herbalanceren, door winst te nemen op aandelen en van die winst extra obligaties op te nemen zodat de portefeuille weer in balans is. 

Als het economische sentiment draait, zal namelijk de stabiele obligatiemotor goed presteren. In periodes van zwakke economische groei en recessie worden obligaties historisch gezien namelijk meer waard en vangen (deels) het verlies van minder presterende aandelen op. Door de middelen te spreiden en tijdig te herwegen ontstaat balans. 

7

Economische Cycli
De visie hierbij is dat de twee motoren elkaar aanvullen en tijdelijk vermogensverlies voor elkaar opvangen. In periodes van sterke economische groei zal de omzet en winst van bedrijven groeien en hebben zij de mogelijkheid om op basis hiervan hun dividenden te verhogen. In een dergelijk klimaat zullen de aandelenkoersen het goed doen en is het dus interessant om in aandelen te beleggen. In deze periodes van sterke groei zal na verloop van tijd de inflatie toenemen. 

Om de inflatie te controleren zullen centrale bankiers de beleidsrente verhogen. Een hogere rente remt de groei, doordat bedrijven minder genegen zijn te investeren als lenen duurder wordt. Als gevolg van de hogere rente zal na een periode van sterke groei deze uiteindelijk ten einde zal komen. Dergelijke marktomstandigheden hebben een drukkend effect op aandelenkoersen.

Op dat ogenblik worden obligaties dan weer interessant. Wanneer de rentevoeten gestegen zijn en de economische groei begint te dalen, is traditioneel het ogenblik gekomen waarop de vooruitzichten voor obligaties gunstig zijn. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om deze dan te ‘overwegen’ binnen de portefeuille. 

Als gevolg van de zwakkere groei zal de inflatie dalen. Dat geeft centrale bankiers de ruimte om de rente weer te verlagen en zo de economie te stimuleren en een recessie te vermijden. Een lagere beleidsrente betekent dalende marktrentes, waardoor de koersen van bestaande obligaties het goed zullen doen. Na verloop van tijd zullen de lagere rentevoeten langzaam de economische conjunctuur helpen om te herstellen. In het vooruitzicht van het economische herstel wordt de overweging van obligaties afgebouwd om de aandelenpositie opnieuw op te bouwen.

Negatieve rente in inflatie
Deze traditionele cyclus (de werkelijkheid is uiteraard altijd veel complexer dan dit) heeft vele decennia standgehouden tot er een zeer fundamentele verandering kwam door de financiële crisis van 2008/2009. Omdat er werd gevreesd voor het voortbestaan van het financiële systeem hebben de centrale banken de rente tot 0 of zelfs tot een negatief niveau doen dalen. Zoals u hieronder ziet, heeft de periode van extreem lage rente zeer lang aangehouden. Gedurende die periode was het totaal niet interessant om in obligaties te beleggen. Het rendement op obligatieleningen was verwaarloosbaar en de obligatiemotor stond stil.

8

De traditionele cyclus heeft zich de afgelopen 15 jaar dus niet meer kunnen voordoen. Er was geen rente, de inflatie was laag en leek volledig onder controle. Maar in 2022 veranderde dit. Energieprijzen explodeerden, transport werd extreem duur en dit had zijn effect op alle producten en diensten. Ineens was er hoge inflatie en dit dwong de centrale banken tot ingrijpen. De rente moest worden verhoogd om de stijgende prijzen in te perken. Zoals u hierboven ziet, heeft de ECB midden 2022 voor het eerst de rente weer verhoogd. En de renteverhogingen volgden elkaar in rap tempo op. 

Momenteel zijn we aanbeland op het traditionele punt waarbij de rente zo sterk verhoogd is dat de economische groei onvermijdelijk zal terugvallen. Hierdoor is het weer zinvol om in obligaties te beleggen en misschien zelfs iets te overwegen ten opzichte van aandelen. De obligatiemotor draait weer op volle toeren. Stabiele rendementen van een procent of vier waren 15 jaar een illusie, maar dankzij de veranderde omstandigheden zijn deze ineens weer realistisch. 

De obligatiemotor draait! Een voorbeeld.
Zoals aangegeven betekent een stijgende rente dat de prijzen van bestaande obligaties dalen. Veel obligaties zijn in de afgelopen jaren dan ook behoorlijk in waarde gedaald en dat biedt mogelijkheden. Zie hieronder het voorbeeld van een obligatie van de Belgische holding Sofina (een holding die we zeer goed kennen).

Sofina heeft in 2021 (toen de rente nagenoeg nihil was) een obligatie tot 2028 uitgegeven met een rente van 1%. Op dat ogenblik was deze obligatie volgens ons totaal niet interessant om in te beleggen. Door de rentestijging vanaf 2022 is de prijs van de obligatie echter fors gedaald (er kwamen immers interessantere nieuwe obligaties op de markt die aanzienlijk meer dan 1% rente betalen).

Op een bepaald ogenblik is de koers van de Sofina-obligatie zelfs tot minder dan 80% gedaald. Echter zal Sofina zonder de minste twijfel deze obligatie in 2028 terugbetalen aan 100%. De koersstijging van 80% tot 100% (in vijf jaar) is vrijwel zeker. Reken je dit terug dan verdien je dus 25% op een investering van 80. Een rendement van 5%. Daarnaast krijg je ook de couponrente van 1%. Bij elkaar een prachtige motor in een gebalanceerde portefeuille. Wij hebben deze obligaties dus gekocht en ook op dit ogenblik staan we nog steeds aan de kopers zijde. 

9

Aequitas Fixed Income (V-klasse)
Deze obligatie van Sofina is echter zoals vele andere obligaties alleen beschikbaar voor professionele beleggers en vergen een investering van minimaal €100.000. Een aanzienlijk bedrag. Bij 1Vermogensbeheer beleggen we daarom in obligaties via Aequitas Fixed Income V (1Vermogensbeheer). Dit is gezamenlijk obligatiebeheer voor de cliënten van 1Vermogensbeheer. 

Op deze manier kunnen we het toch mogelijk maken om te profiteren van het aantrekkelijke rendement dat normaliter alleen beschikbaar is voor professionele beleggers. Uiteraard zonder additionele kosten bieden we hiermee de mogelijkheid om te participeren in de huidige interessante obligatiemarkten.

Voor een goede spreiding beleggen we in obligaties wereldwijd en in verschillende valuta met aantrekkelijke reële rente. In verhouding is de reële rente in euro’s relatief laag, maar er zijn heel wat individuele obligaties (zoals deze van Sofina) die wel een interessant rendement bieden.

Van TINA naar Barbie
Voor het eerst sinds vele jaren vliegt de traditionele beleggingsportefeuille dus opnieuw op de twee motoren: aandelen en obligaties. Wellicht hebt u wel eens gehoord van de uitspraak There Is No Alternative (TINA). Binnen de financiële wereld gebruikten we de term TINA 15 jaar als verklaring voor het gegeven dat beleggers hoofdzakelijk in aandelen belegden. Ze moesten wel, want er was eigenlijk geen alternatief. Alleen de aandelenmotor draaide. Nu de rente gestegen is lijken we eindelijk weer in de traditionele cyclus te belanden. We gaan van TINA naar BARBIE (Bonds Are Really Back In Earnest). En dat is geweldig nieuws voor beleggers. De portefeuille draait weer op 2 motoren. Om die reden hebben we in de afgelopen periode de weging in obligaties significant uitgebreid.

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by