Hetportretbureau  PB 5042

Na regen komt zonneschijn

10 juni 2022

Ik voorspel het vast: Nederland raakt in recessie. Daarvan is sprake wanneer de economie twee kwartalen op rij krimpt. Dat het ‘R’-woord weer opduikt is geen wonder. Consumenten worden om de oren geslagen met nieuws over oorlog, torenhoge inflatie en oplopende rentes. Dat boezemt angst in. In de praktijk bevestigen een tankbeurt van €125, de hogere energierekening en een prijzig mandje boodschappen dat die angst gegrond is. Met als gevolg dat we de hand op de knip houden. 

Gevolgen van bestedingsgedrag 
Vergis u niet in de economische impact van het besluit om een uitgave niet te doen. Die brengt een kettingreactie te weeg. Die ene mooie lamp uit die hippe webshop niet bestellen, betekent minder omzet aldaar. Wat er wellicht toe leidt dat de eigenaar vanavond toch niet uit eten gaat. De restauranthouder kampt met omzetderving en besluit daarom nog even te wachten met een nieuwe auto, waardoor de dealer afziet van de bouw van een nieuw pand. Vervelend voor de aannemer die nu zeker weet dat hij de mooie lamp in die hippe webshop niet zal bestellen

Geld moet rollen 
Een recessie ontstaat daar wanneer acties uitblijven en niet tot de gebruikelijk reactie leiden. Het geld rolt niet meer. Ons geld lijkt momenteel ook uitgerold. In het eerste kwartaal kwam de economie tot stilstand. Exact nul groei. Maar bijvoorbeeld ’s lands grootste webshop Bol.com zag de omzet met maar liefst 7 procent krimpen. Dit duidt op een trend die de komende kwartalen waarschijnlijk doorzet. Inflatie en de daaruit volgende oplopende rentes zetten rem op groei en leiden ons richting een recessie. De aandelenmarkt is een goede voorspeller van de toekomstige economisch situatie, waarbij beurzen 9-12 maanden vooruitlopen op de werkelijkheid. Sinds december is er sprake van dalingen en dat bevestigt het beeld. We mogen somber worden. .

De geschiedenis herhaalt zich 
Of is het dat we met jarenlange economische groei verwend zijn geraakt? Zijn recessies niet van alle tijden? Waren we niet ook neerslachtig in 2002 (na 9/11), 2008 (bankencrisis), 2011 (Griekenland) of recentelijk na de corona-uitbraak in 2020? Een economie tendeert in cycli. Perioden van groei worden afgewisseld met krimp. Daarbij zijn recessieperioden over het algemeen juist kort en worden opgevolgd door langjarige groei dankzij investeringen en innovatie. Recessie is namelijk vooral het gevolg van mindset. Is die goed, dan doet die hippe webshop met mooie lampen weldegelijk zaken. 

Krimp biedt kansen 
Gezien het feit dat banken momenteel sterk gekapitaliseerd zijn, huishoudens over betere buffers beschikken en veel bedrijven slechts beperkt gefinancierd zijn met vreemd vermogen, verwachten we dat een mogelijke dip mild zal zijn, van korte duur en de mindset snel kan herstellen. Op de beurs hebben zijn wereldwijd indexen reeds 15-30 procent gedaald. Wie het gegeven dat beurzen vooruit lopen op de realiteit combineert met het scenario dat een recessie mild zal zijn, kan concluderen dat het aannemelijk is dat beleggers het ergste achter de rug hebben.

60cbdd7905966e84f04df7fa51c4079e2e77adc4 ouleh

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by