Hetportretbureau  PB 5042

Meta: undervalued of value trap?

20 juni 2022 - Laurens Tabak

Meta (voorheen FaceBook) heeft het afgelopen jaar veel tegenwind gekend. De koers is sinds september 2021 meer dan gehalveerd, van $350 naar $165. Na publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2021 verloor meta meer dan $200 miljard aan beurswaarde, het grootste verlies van een Amerikaans bedrijf op de beurs ooit.

Hoe anders was de koersreactie na publicatie van eerdere bedrijfsresultaten: ondanks dat Meta haar traagste omzetgroei boekte sinds de beursgang van 2012 noteerde het aandeel de volgende dag 18 procent hoger. Aanleiding van de koersstijging was een onverwachts hogere stijging van het aantal dagelijkse gebruikers.

Toegenomen concurrentie van voornamelijk TikTok en gekrompen advertentie inkomsten zetten het verdienmodel van Meta onder druk. Toch lijkt de vrees dat gebruikers massaal naar TikTok overstappen voorlopig gesust doordat het aantal gebruikers juist harder steeg dan verwacht. Is de koersdaling terecht? Of is de daling overdreven en biedt het juist kansen?

Afhankelijkheid advertentie inkomsten van ‘Family of Apps’
Veruit het grootste gedeelte van de omzet van Meta komt uit advertentie inkomsten. De advertentie tak staat al enige tijd onder druk. Dit heeft een tweetal oorzaken: 
1. Privacy veranderingen in Apple’s mobiele besturingssysteem (IOS) heeft een negatieve impact op Meta. Deze verandering in privacy zorgt ervoor dat het voor adverteerders lastiger wordt consumenten effectief te targeten. Gebruikers wordt gevraagd of ze wel al dan niet willen dat apps hun online activiteiten bijhouden. Meta heeft aangegeven dat het jaarlijks $10 miljard (ongeveer 8 procent) aan omzet kan mislopen door het gewijzigde privacy beleid van Apple.
2. Adverteerders geven minder geld uit aan advertenties als gevolg van hoge inflatie, toeleveringsproblemen en de oorlog in Oekraïne. De verwachting is dat deze trend zich voortzet de komende periode.

Concurrentiestrijd: TikTok VS Instagram Reels
Sinds de oprichting heeft het toenmalige Facebook verschillende evoluties doorgemaakt. Zo gaf oprichter en CEO Mark Zuckerberg aan: ‘we begonnen als website die vooral op tekst gebaseerd was. Dat veranderde in een mobiel platform dat voornamelijk op foto's draaide. Inmiddels is video het belangrijkste medium, en de korte video's (Instagram Reels) is de volgende evolutie.

Instagram Reels is de tegenhanger van TikTok. Inmiddels zijn Reels goed voor 20 procent van de tijd die gebruikers op Instagram doorbrengen. Om die reden is het belangrijk dat Meta voorop blijft lopen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van media. Velen vragen zich af of CEO Mark Zuckerberg hiertoe in staat is.

Mark Zuckerberg heeft in het verleden bewezen een strategisch genie te zijn waarbij nieuwe concurrentie in een vroeg stadium direct wordt overgenomen of gekopieerd. Voorbeelden hiervan zijn de Instagram Reels als tegenhanger van TikTok, Instagram Stories voor Snapchat en InstaGramTV (IGTV) als tegenhanger voor YouTube. Het verleden heeft hiermee aangetoond dat Zuckerberg in staat is de concurrentie voor te blijven.

Opkomst Metaverse
Staan we in 2022 alweer aan de vooravond van een nieuwe media evolutie? Vorig jaar veranderde FaceBook haar naam in ‘Meta’, wat een afkorting is van ‘Metaverse’: een virtuele wereld waar je met een persoonlijke avatar virtueel mensen kunt ontmoeten en allerlei activiteiten kunt ondernemen. 

De Metaverse combineert meerdere technologieën, waaronder Augmented Reality (waarbij de omgeving wordt vermengd met hologrammen) en Virtual Reality (een kunstmatige, 3-dimensionale werkelijkheid die wordt gecreëerd door de computer). Deze virtuele realiteit reageert interactief op de gebruiker en is erop gericht dat de gebruiker de virtuele omgeving ervaart als de werkelijkheid en er zelf aan deelneemt.

Meta zet groot in op de opkomst van deze virtuele wereld - het bedrijf investeert er jaarlijks miljarden in. Meta heeft hier zelfs een aparte divisie voor opgericht: Reality Labs. Er zijn 10.000 mensen werkzaam binnen deze divisie, wat neer komt op ruim 20 procent van het totale personeelsbestand!

Beleggers zetten tot dusver vraagtekens bij Zuckersbergs duw richting de Metaverse: tot op heden heeft het bedrijf nog geen enkele ‘materiele’ vooruitgang geboekt. Maar waren we niet al eerder sceptisch over de toekomst van FaceBook?

Transitie fysieke wereld naar virtuele wereld
Op korte termijn ondervindt Meta financiële tegenwind door de opkomst van de Metaverse. Er wordt nu fors geïnvesteerd, zonder directe opbrengsten. Op lange termijn biedt dit juist kansen: een evolutie heeft tijd nodig. 

Meta heeft in het verleden bewezen transities succesvol te kunnen doorstaan. Zo doorstond FaceBook in 2012 de transitie van computerwebsite naar mobiel platform. Ook toen had FaceBook, net als nu, een aantal lastige kwartalen. In 2018 vond er opnieuw een dergelijke transitie plaats: Nieuwsfeed maakte plaats voor Stories. 

Ook al is het nog onduidelijk wat het potentieel van de Metaverse is, één ding is zeker: Meta heeft bewezen in staat te zijn media transities succesvol door te kunnen voeren, met een enorme winstgroei tot gevolg.

Financiën en waardering
Meta is financieel gezien een kerngezond bedrijf met veel geld in kas. Analisten verwachten ondanks alle investeringen in de Metaverse een groei van de omzet en de winst voor de komende jaren.

Historisch gezien handelt Meta tegen gemiddeld 35 keer de winst. Dit wil zeggen dat het 35 jaar duurt voordat een initiële investering is terugverdiend via de doorlopende winsten van het bedrijf. 
In de basis geldt: hoe lager de uitkomst van een ’x aantal keer de winst’, des te goedkoper een bedrijf gewaardeerd is.

Momenteel handelt Meta tegen ongeveer 13 keer de winst. Dit zijn waarderingen welke passender zijn bij bedrijven die weinig tot geen winstgroei laten zien. Dit gaat echter niet op voor Meta. De omzet en winst blijft volgens de gemiddelde analistenverwachting groeien met z’n 10-15 procent per jaar. Op basis van die gegevens lijkt er voldoende opwaarts potentieel in het aandeel te zitten.

Samenvattend
Er zijn veel onzekerheden rond Meta. Ondanks dat het bedrijf de afgelopen tijd veel tegenwind heeft gehad, die de koersdaling gedeeltelijk rechtvaardigen, zijn er genoeg positieve aanknopingspunten:
1.    Concurrentie wordt direct overgenomen of gekopieerd.
2.    Het enorme netwerk van Meta zorgt ervoor dat wij als gebruikers blijven plakken in de ‘Family of Apps’. Hierdoor zullen adverteerders graag blijven adverteren. Meta heeft om deze reden een sterk netwerkeffect en markpositie.
3.    De metaverse staat nog in zijn kinderschoenen, maar het potentieel is oneindig.
4.    Meta genereert enorme cashflows en heeft een ijzersterke balans. Ondanks dat de dominantie van het bedrijf momenteel onder druk staat en de groeivooruitzichten minder zijn (maar nog steeds groeit) blijft Meta een aantrekkelijk aandeel, zeker op deze waardering.

Bovenstaande punten leiden ertoe dat het neerwaartse risico van het aandeel Meta beperkt lijkt, maar dat het opwaarts een ruim potentieel heeft. Meta lijkt daarmee ‘undervalued’ te zijn en een uitstekende kans te bieden voor de lange termijn value belegger.

Disclaimer
Laurens Tabak is investment specialist bij 1Vermogensbeheer.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een beleggingsaanbeveling. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk profiel.

2a9518a144f1996ebfc1e3a0265b827994518c90 afbeelding column meta
Ab4da18dc9f7468528df06ea66aac5ceb28184fd jyujyuuy

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by