Hetportretbureau  PB 5042

Korte termijn pijn, of lange termijn kans?

10 mei 2022 - Jim Tehupuring

Het zal u niet zijn ontgaan dat de eerste 4 maanden van 2022 beleggers niet gunstig gezind waren. Hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en Chinese lockdowns hebben geleid tot koersdalingen op de financiële markten. De AEX index daalde van 800 punten tot onder 670. Een verlies van 17%.

Als vermogensbeheerder is het onze taak om voorbereid te zijn op gebeurtenissen in de markt, maar vooral om de focus te houden op de fundamentele lange termijn trends. In deze nieuwsbrief kijken we terug en blikken we vooruit.

Inflatie is voelbaar
Of u nu kijkt naar uw energierekening of naar uw boodschappenbon, de kans dat u meer betaalt dan even geleden is zeer groot. Inflatie is voelbaar in ieders portemonnee. Het krachtige herstel van de economie na de coronapandemie zorgde ervoor dat de vraag naar goederen en diensten in rap tempo aantrok. Het aanbod kon die stijging om verschillende redenen niet bijhouden, met prijsstijgingen tot gevolg.
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het inflatiecijfer voor maart 2022 gepubliceerd: 11,9 procent. Dit betekent dat het gemiddelde prijspeil in maart 11,9 procent hoger lag dan in dezelfde maand een jaar geleden.

Dubbele inflatiecijfers zijn uitzonderlijk. Wij verwachten daarom dat de inflatie de komende maanden zal afnemen, maar dat het nog wel bovengemiddeld hoog blijft. In bovenstaande afbeelding is in de oranje balk te zien dat een groot deel van de huidige inflatie (ruim 70%) energie gerelateerd is. De grote uitschieter in de maand maart toont het gevolg van de oorlog in Oekraïne op onze energie en brandstoffen.
 
Impact inflatie
Een hoge inflatie betekent hogere kosten voor bedrijven, met lagere (winst)marges tot gevolg. 1Vermogensbeheer blijft daarom op zoek naar bedrijven met pricing power. Deze bedrijven kunnen hogere kostprijzen doorberekenen in hun eindprijzen zodat de marges op pijl blijven.
 
Oplopende rente
Om de huidige hoge inflatie te beteugelen is de Amerikaanse centrale bank (de FED) in maart begonnen met het verhogen van de rente. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. De eerste verhoging van 0,25% is in maart al doorgevoerd en afgelopen week volgde zelfs een stap van 0,50%. Dit was in 20 jaar niet gebeurd. De rente in de VS staat momenteel op 1% en de verwachting is dat deze in de rest van 2022 verder oploopt. Niet alleen de beleidsrente gaat omhoog, maar ook de marktrente loopt op. Zo is de Amerikaanse tienjaarsrente inmiddels gestegen tot ruim 3%, een niveau dat we sinds 2018 niet meer gezien hebben.
 
Een hogere rente is normaliter nadelig voor de economische groei. Immers, het wordt duurder om (met geleend geld) investeringen te doen. Door een rem op de groei te zetten wil de FED de inflatie verlagen. 

Op zoek naar een zachte landing
Voor de FED is het balanceren op een dun touwtje. Een te snelle verhoging van de rente kan er namelijk voor zorgen dat de economie te snel wordt afgeremd. Stagflatie (hoge inflatie in combinatie met economische vertraging) ligt op de loer.

Ook in Nederland zien we de rente oplopen. Dit uit zich in zakelijke leningen maar ook in hypotheekrentes, die zich in 2022 in sommige gevallen zelfs al hebben verdubbeld. Geld wordt duurder en dat heeft een remmend effect op de economie.

Op de aandelenbeurzen worden hogere rentes daardoor niet positief ontvangen. Over de gehele breedte hebben wereldwijde aandelen ingeleverd. De techsector is één van de sectoren die het hardst wordt getroffen met een daling van 25% sinds eind 2021. Veel bedrijven in deze sector zijn met schulden gefinancierd en een groot deel van de waarde van deze bedrijven wordt via de toekomstige groei berekend. Duurdere schulden en minder hoge groei beïnvloedt de huidige bedrijfswaarde nadelig.

1Vermogensbeheer heeft al langere tijd bewust een beperkte exposure naar de techsector. Daarnaast heeft onze obligatieselectie een kortere looptijd waardoor deze minder gevoelig is voor renteverhogingen. Dit neemt niet weg dat de portefeuilles in deze marktomstandigheden lager staan dan in het begin van het jaar. Het risico van daling gaat gepaard met beleggen op de beurs. Daar tegenover staat natuurlijk dat de rendementsvooruitzichten over een langere periode genomen gunstig zijn.

Bedrijfscijfers
Het cijferseizoen is inmiddels ook in volle gang. Over het algemeen worden de gepresenteerde bedrijfscijfers over het eerste kwartaal goed ontvangen. Onderliggend zijn er echter grote verschillen. Bedrijven als Flowtraders, ASML, Microsoft en Mastercard presteerden beter dan verwacht.

Bedrijven met ‘pricing power’ blijken daadwerkelijk beter in staat de marges op pijl te houden en zijn positief over de toekomst. Desalniettemin liggen er logistieke en macro-economische uitdagingen als gevolg van de inflatie en de oorlog in Oekraïne. Het is begrijpelijk dat beleggers momenteel wat angstiger en terughoudend zijn met als gevolg lagere koersen.
 
Onderstaande grafiek geeft weer dat het huidige economische sentiment een omslag heeft gemaakt naar een negatieve trend. Het beleggerssentiment is echter veel sterker gedaald. Dit is opmerkelijk omdat het economische sentiment tijdens de financiële crisis in 2008-2009 en de pandemie van 2020 telkens harder daalde dan het beleggersvertrouwen.

Het lijkt erop dat beleggers de huidige situatie te pessimistisch benaderen en er ruimte is voor positieve verrassingen, zelfs als het economisch sentiment nog verder zou verslechteren.
 
Visie
Afgelopen week hebben we een nieuwsbrief verstuurd over de kracht van asset allocatie. Daar houden wij ons als vermogensbeheerders nu ook aan vast zodat niet de emotie maar de ratio de boventoon voert bij de beleggingsbeslissingen die wij nemen.

Binnen de portefeuille hebben we minder dan gemiddeld belegd in Europa. De weging naar alternatieve beleggingen zoals grondstoffen, edelmetalen en infrastructuur is hoger dan gemiddeld. Dit levert een positieve bijdrage aan de portefeuille, al kunnen die het verlies op de aandelenposities niet geheel compenseren.

Door vast te houden aan de asset allocatie bereiken we bovendien dat we niet reageren op korte termijn impulsen, maar anticiperen op lange termijn mogelijkheden. Dat is voor beleggers in marktomstandigheden als deze best pittig, maar uiteindelijk rendabel.

E40b22634020fff338098c81af0f3a621b293cab hetportretbureaupb5042

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by