Hetportretbureau  PB 5042

1Vermogensbeheer

Korte rente VS lange rente

12 Jul 2023 — Marktupdate
De afgelopen periode is er veel gebeurd in de wereld. Zo rukte de Wagner Groep op richting Moskou, zijn er rellen in Franse steden en (leuker nieuws) is de zomervakantie aangebroken.

Als beleggers focussen wij ons niet op korte termijn gebeurtenissen, maar op lange termijn verwachtingen en het verloop van de financiële markten. Daar blijft de ontwikkeling van de rente het belangrijkste element. Het zal u niet zijn ontgaan dat de rente sinds 2022 is gestegen. Een hogere rente betekent dat geld 'duurder' wordt en er minder makkelijk geïnvesteerd kan worden. Een onvermijdelijk gevolg is dat dit leidt tot een lagere consumptie, productie en bouwactiviteit, en uiteindelijk tot minder belastinginkomsten voor overheden.

Lending standards

Onderstaande grafiek toont dat de wereldwijde 'lending standards' flink duurder zijn geworden. Economische data tonen bovendien aan dat de beschikbaarheid van geldleningen op het laagste niveau is sinds 2008.


Omgekeerde rentestructuur
Vooral opvallend is het feit dat de huidige kortetermijnrente (2 jaar) hoger is dan de langetermijnrente (10 jaar). Waarom is dat opvallend? Omdat de lange rente normaal gesproken hoger ligt, omdat je een langer lopend debiteurenrisico hebt. De reden dat de kortetermijn rente nu toch hoger ligt dan de langetermijn rente is vooral te danken aan de centrale banken. Zij sturen op de korte rente en hebben die sinds 2022 fors verhoogd om de inflatie af te remmen. De langetermijn rente wordt door de markt bepaald op basis van de inflatieverwachtingen. De markt verwacht dus duidelijk dat de inflatie op lange termijn lager is dan nu.

Als de korte rente hoger is dan de lange rente, dan wordt dat een inverse rentecurve genoemd. In het verleden was zo'n situatie regelmatig een voorloper van een recessie. U ziet dat in de grafiek hieronder: iedere 'roze' periode waarin er een sprake was zo'n inverse rentecurve, werd gevold door een recessie (grijs). Het verschil tussen de korte- en langetermijn rente is de laatste 40 jaar niet zo groot geweest als nu.

Marktupdate korte vs lange rente afb 3

Het goede nieuws is dat een inverse rentecurve nooit blijvend is geweest, dus er zal iets moeten gebeuren.

  • Of de centrale banken laten het tarief zakken tot onder de lange rente. Dat zou betekenen dat centrale banken het vertrouwen hebben dat de inflatie onder controle is.
  • Of de lange rente gaat stijgen tot boven de rente van de centrale banken. Dat zou betekenen dat de markt een stijgende inflatie verwacht.

Het lijkt onvermijdelijk dat de centrale banken richting het eind van dit jaar van beleid zullen veranderen. De reden dat zij de rente nu nog niet verlagen, maar wellicht zelfs nog iets verhogen, komt door het feit dat de huidige inflatie boven de 2% is. Het niveau dat als gezond wordt beschouwd. De inflatie in de Eurozone is momenteel met 5,5 procent nog altijd te hoog. Wetende dat in oktober vorig jaar dit percentage nog op 10,6 lag, is te concluderen dat de rentestappen van de ECB hebben geholpen en we richting gezonde inflatie gaan. Dat geeft de ECB de mogelijkheid om op een soepeler rentebeleid over te gaan.

Onderstaande grafiek geeft de inflatieontwikkelingen in de VS weer, maar vooral ook de opbouw van de inflatie. Een groot deel komt voort uit gestegen energieprijzen (rood). U ziet ook dat na de coronacrisis prijzen van goederen stegen vanwege de aanvoerproblemen en vervolgens voedsel (grijs) en energie door de oorlog in Oekraïne. De laatste golf komt voor uit gestegen lonen en diensten (blauw), die weer gestegen zijn als gevolg van prijsindexatie. Die spiraal lijkt nu te worden doorbroken door de serie renteverhogingen die centrale banken doorvoerden.

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by