1

Korte en lange rente

12 juli 2023

De afgelopen periode is er veel gebeurd in de wereld. Zo rukte de Wagner Groep op richting Moskou, zijn er rellen in Franse steden en (leuker nieuws) is de zomervakantie aangebroken.

Als beleggers focussen wij ons niet op korte termijn gebeurtenissen, maar op lange termijn verwachtingen en het verloop van de financiële markten. Daar blijft de ontwikkeling van de rente het belangrijkste element. Het zal u niet zijn ontgaan dat de rente sinds 2022 is gestegen. Een hogere rente betekent dat geld 'duurder' wordt en er minder makkelijk geïnvesteerd kan worden. Een onvermijdelijk gevolg is dat dit leidt tot een lagere consumptie, productie en bouwactiviteit, en uiteindelijk tot minder belastinginkomsten voor overheden.

Lending standards

Onderstaande grafiek toont dat de wereldwijde 'lending standards' flink duurder zijn geworden. Economische data tonen bovendien aan dat de beschikbaarheid van geldleningen op het laagste niveau is sinds 2008.

Marktupdate korte vs lange rente afb 1

Vooral opvallend is het feit dat de huidige kortetermijnrente (2 jaar) hoger is dan de langetermijnrente (10 jaar). Waarom is dat opvallend? Omdat de lange rente normaal gesproken hoger ligt, omdat je een langer lopend debiteurenrisico hebt. De reden dat de kortetermijn rente nu toch hoger ligt dan de langetermijn rente is vooral te danken aan de centrale banken. Zij sturen op de korte rente en hebben die sinds 2022 fors verhoogd om de inflatie af te remmen. De langetermijn rente wordt door de markt bepaald op basis van de inflatieverwachtingen. De markt verwacht dus duidelijk dat de inflatie op lange termijn lager is dan nu.

Als de korte rente hoger is dan de lange rente, dan wordt dat een inverse rentecurve genoemd. In het verleden was zo'n situatie regelmatig een voorloper van een recessie. U ziet dat in de grafiek hieronder: iedere 'roze' periode waarin er een sprake was zo'n inverse rentecurve, werd gevold door een recessie (grijs). Het verschil tussen de korte- en langetermijn rente is de laatste 40 jaar niet zo groot geweest als nu.

Marktupdate korte vs lange rente afb 3

Het goede nieuws is dat een inverse rentecurve nooit blijvend is geweest, dus er zal iets moeten gebeuren.

  • Of de centrale banken laten het tarief zakken tot onder de lange rente. Dat zou betekenen dat centrale banken het vertrouwen hebben dat de inflatie onder controle is.
  • Of de lange rente gaat stijgen tot boven de rente van de centrale banken. Dat zou betekenen dat de markt een stijgende inflatie verwacht.
Marktupdate korte vs lange rente afb 4

Het lijkt onvermijdelijk dat de centrale banken richting het eind van dit jaar van beleid zullen veranderen. De reden dat zij de rente nu nog niet verlagen, maar wellicht zelfs nog iets verhogen, komt door het feit dat de huidige inflatie boven de 2% is. Het niveau dat als gezond wordt beschouwd. De inflatie in de Eurozone is momenteel met 5,5 procent nog altijd te hoog. Wetende dat in oktober vorig jaar dit percentage nog op 10,6 lag, is te concluderen dat de rentestappen van de ECB hebben geholpen en we richting gezonde inflatie gaan. Dat geeft de ECB de mogelijkheid om op een soepeler rentebeleid over te gaan.

Onderstaande grafiek geeft de inflatieontwikkelingen in de VS weer, maar vooral ook de opbouw van de inflatie. Een groot deel komt voort uit gestegen energieprijzen (rood). U ziet ook dat na de coronacrisis prijzen van goederen stegen vanwege de aanvoerproblemen en vervolgens voedsel (grijs) en energie door de oorlog in Oekraïne. De laatste golf komt voor uit gestegen lonen en diensten (blauw), die weer gestegen zijn als gevolg van prijsindexatie. Die spiraal lijkt nu te worden doorbroken door de serie renteverhogingen die centrale banken doorvoerden.

Marktupdate korte vs lange rente afb 5

Ook de diensteninflatie zal uiteindelijk afkoelen. Als geld (te) duur wordt blijft er minder ruimte over om prijzen te verhogen, waardoor de inflatie automatisch verder zal dalen. Zodra centrale banken overtuigd van zijn dat we een gezond inflatieniveau (<2%) naderen, is het aannemelijk dat zij de rente weer zullen verlagen tot onder het niveau van de 10-jarige rente. In die situatie is de normale rentestructuur weer hersteld. Dit is dan goed nieuws, omdat het risico op een door de centrale banken uitgelokte recessie dan naar de achtergrond verdwijnt.

In de praktijk

Indien de inverse rentecurve hersteld naar een normale rentestructuur doordat de korte rente verlaagd wordt, dan is dat niet alleen goed nieuws voor de economie, maar ook voor de financiele markten. Binnen de portefeuille vindt verdere verbetering plaats voor aandelenposities. Gelijktijdig zullen ook obligaties koerswinst laten zien. Om die reden hebben zullen we de weging van obligaties in onze defensieve, behoedzame en dynamische portefeuille verder verhogen.

Ook hebben we op een aantal posities winst genomen. Nadat het Amerikaanse NVidia zich zeer positief uitliet over de toekomstige groei, lieten chipbedrijven ASML en Besi een aanmerkelijke koerssprong zien. Om een deel van de winst te realiseren maar wel potentieel te bewaren, hebben we beide posities met 20% afgebouwd op respecievelijk €650 en €100. Eenzelfde excercitie konden we uitvoeren bij Microsoft op $334. De recente marktdaling leverde wel wat portefeuille druk op, maar zoals gezegd focussen we niet op korte termijn fluctuaties, maar beleggen voor lange termijn groei. En een renteverlaging door centrale banken zal daaraan zeker bijdragen.

Met vriendelijke groet,

1Vermogensbeheer

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by