Hetportretbureau  PB 5042

Eindejaarsrally

30 september 2023

Het is somberheid troef. Na een top op 794 in juli, kende de AEX Index donderdag een laagste stand van 715 punten. Precies 10 procent daling. Uitgedrukt in euro’s: €120 miljard waardeverlies. Ik begrijp het recente gesomber van beleggers wel. De noodzakelijke ingrepen van centrale bankiers om de inflatie te beteugelen beginnen hun weerslag op de reële economie te krijgen

De hoogste ECB-beleidsrente sinds de introductie van de euro zorgt ervoor dat de economie stilvalt. Nederland zit officieel in een recessie, nadat de economie twee kwartalen op rij kromp. Slechts 0,2 procent, maar krimp is krimp , dus de recessie is daar. Toch is deze recessie eigenlijk heftiger dan het percentage ons vertelt. In het afgelopen jaar kampten we immers met extreme inflatie.

Onze economische groei meten we in euro’s en op basis daarvan is de recessie mild. Kijk je echter naar het volume (het aantal goederen en diensten) dat we produceren, dan blijkt dat het aantal economische transacties fors is gedaald. Econoom Fisher legde dat mooi uit in zijn verkeersvergelijking: MV = PT. Misschien wat theoretisch voor een column, maar het komt erop neer dat de geldstroom (MV) in evenwicht is met de goederenstroom (PT).

In geval van Nederland is de geldstroom ongewijzigd, maar de prijzen (P) zijn hard opgelopen. Het evenwicht ontstaat doordat het aantal transacties (T) is gedaald. En dat klopt ook. Kijkt u maar eens naar uw eigen bestedingsgedrag. Alles is duurder en daardoor houden we de hand op de knip. De welvaart daalt. Met meer krimp in het vooruitzicht zijn beleggers ook voorzichter. Toch is er wel degelijk goed nieuws. Want hoewel de teneur leeft dat we kampen met torenhoge inflatie is dat helemaal niet waar. Het meest recente Nederlandse inflatiecijfer kwam uit op 0,2%. Maar dit goede nieuws lees je nergens.

Het rentebeleid heeft duidelijk effect. Prijzen stijgen niet meer. Samen met de afkoelende economie creëert dit voor de ECB ruimte om in 2024 renteverlagingen door te voeren. Dat is goed nieuws voor die sombere beleggers en zou zomaar de opmaat kunnen zijn voor een krachtige eindejaarsrally.

Met vriendelijke groet,

Jim Tehupuring

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by