Hetportretbureau  PB 5042

Don’t worry

27 mei 2023- Jim Tehupuring

We hebben een probleem. Het is namelijk zeer aannemelijk dat we in een diepe recessie belanden. Onze oosterburen verkeren al in die erbarmelijke economische staat. Maar dat is niet het enig onheil dat nadert. Op 1 juni is het geld van de Amerikaanse overheid op. Met een schuld van $31.500.000.000.000 is het plafond bereikt. De VS zal haar rekeningen niet meer kunnen betalen en de chaos die dan ontstaat op wereldtoneel is niet te overzien.

Hoewel bovenstaand allemaal op waarheid berust, is het wat mij betreft een joke. Technisch gezien is Duitsland inderdaad in recessie. De economie kromp twee kwartalen achtereen: -0,5 en -0,3 procent. Rond het nulpunt en vrijwel verwaarloosbaar.

Het milleniumprobleem
In 1999 hadden we ook een heel groot probleem met elkaar: het millenniumprobleem. We hadden samen besloten dat computers wereldwijd de geest zouden geven wanneer het 31/12/99 was en 23:59 uur. Zou de datum wel naar 01/01/00 springen? En zo ja, kon software deze reset wel aan, of zouden ze uitgaan van 1900 in plaats van 2000? Renteberekeningen zouden de soep in lopen. En over soep gesproken: zouden voorraadsystemen niet denken dat alles over datum was? Om het millenniumprobleem het hoofd te bieden richtte elk zichzelf respecterend bedrijf of overheidsinstantie een taskforce op. De totale kosten in Nederland bedroegen zo’n €10 miljard. Wat gebeurde er met de eeuwwisseling? Niets.

Risico's?
In onze natuurlijke drang om te beschermen wat we hebben zijn we altijd op onze hoede voor gevaren, maar vergroten vaak de risico’s nogal uit. Ook Nederland belandt eind dit jaar technisch gezien mogelijk in een recessie, maar deze zal mild zijn en met beperkte impact. Economische indicatoren nu zijn namelijk beduidend sterker dan een half jaar terug. Ook het verloop van de Amerikaanse schuldproblematiek zal ik u schetsen. President Biden zal onder druk concessies doen richting de Republikeinen, waarna het congres akkoord gaat met een verhoging van het schuldplafond. Net als in 2021 toen ook het plafond bereikt werd en er geruisloos $2500 miljard bijkwam. Maar op een of andere manier werd dat toen niet door media opgepikt of door beleggers op gereageerd. Dus ook nu geldt zoals Bob Marley ooit zong: don’t worry, because every little thing is gonna be allright.

Met vriendelijke groet,

Jim Tehupuring

Andere blogs bekijken?

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust. Wij hebben geen keuzemenu en staan u direct te woord.

Liever mailen? Binnen een werkdag heeft u een reactie van ons.

Website   blokken foto   1x1   5

© This website is build by