OPINIE

Wordt China de winnaar van de coronacrisis?

30 Nov 2020 — 1vermogensbeheer

Responsive image

Daar waar Covid-19 nog volop door de Westerse wereld raast, heeft China heeft er nauwelijks last meer van. Wat is de visie van 1Vermogensbeheer op de opmars van China?
U leest het in deze nieuwsbrief.

Beeld u eens in dat de Grote Chinese Leider Mao Zedong (overleden in 1976) in 2020 plots weer in leven is en een boer op het Chinese platteland tegen het lijf loopt. Mao benadert de boer en start een gesprek:

Mao: Zeg me vriend, is er vandaag voldoende voedsel voor elke Chinees?

Boer: Honger? Niemand heeft nog honger. Integendeel, veel kinderen lijden aan obesitas en velen hebben last van diabetes.

Mao: En hoe zit het met staal? Produceren we meer staal dan Engeland?

Boer: Engeland? Heilongjiang alleen produceert al meer staal dan Amerika!

Mao: En de USSR? Zijn zij ons komen overheersen?

Boer: De USSR heeft zich opgeheven en bestaat niet meer.

Mao: Dus hebben we het imperialisme uitgeroeid?

Boer: Eigenlijk zijn wij nu de imperialisten…

Mao: En mijn geliefkoosde Culturele Revolutie?

Boer: Die bleek zo’n succes, dat we het nu exporteren naar Amerika!

We kunnen concluderen dat China de afgelopen 40 jaar een flinke inhaalslag heeft gemaakt op de Westerse samenleving. Op de gebieden van (onder)voeding en industrie is China aangehaakt tot Westerse maatstaven en in de aanpak van een crisis loopt het land wellicht al op ons voor.

China virus

Wanneer president Trump het over Covid-19 heeft, noemt hij dit heel consistent het “China Virus”. Zoals u ongetwijfeld weet is het virus inderdaad voor het eerst publiekelijk opgedoken in de Chinese stad Wuhan en heeft het van daaruit de wereld veroverd.

Terwijl het aantal besmettingen op wereldvlak nog steeds toeneemt, is China echter al een hele tijd zo goed als Corona-vrij. En als zich een geval voordoet, gaan onmiddellijk enkele milioenen mensen in quarantaine om te voorkomen dat het virus zich opnieuw verspreidt. De Chinese aanpak is niet de meest sympathieke maar het bleek wel efficiënt. En dit heeft ook economische gevolgen.

Er is een grote correlatie tussen de economische terugval in de verschillende landen en de mate waarin het corona-virus onder controle is gebracht.

Terwijl we in de Westerse wereld een terugval zien van -5% tot -10%, kent China dit jaar een positieve groei, die in de loop van het jaar zelfs naar boven werd herzien.

China: geen zware steun nodig

Europa en de VS overspoelen hun economieën momenteel met allerlei overheidsprogramma’s. Tijdelijke werkloosheidsvergoedingen, NOW regelingen (of vergelijkbaar) en zelfs gratis geld worden door overheden ingezet. Daarnaast blijven de centrale banken een bijzonder soepel monetair beleid voeren om het economische schip drijvende te houden.

De Chinese overheid heeft echter maar amper hoeven ingrijpen en de centrale bank heeft de rente met slechts 0,5% verlaagd. Een vergelijking met Europa en de VS ziet u hieronder.

In onderstaande tabel ziet u tevens dat China in vergelijking met Westerse landen tot dusver maar een fractie aan fiscale steun heeft hoeven bieden.

Het gevolg: de Chinese munt zal in waarde stijgen

Sinds 2015 maakt de Chinese Yuan naast de USD, de Euro het Britse Pond en de Yen deel uit van de 'special drawing rights' (SDR) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Van de vijf munten binnen de SDR is de Chinese Yuan de enige die nog een positieve reële rente (nominale rente min inflatie) biedt. Wie cash aanhoudt in één van de andere munten verliest ieder jaar een stukje koopkracht. Hier hebben wij in eerdere nieuwsbrieven veelvuldig bij stilgestaan.

Het is dan ook onvermijdelijk dat internationale investeerders steeds meer in Chinese obligaties investeren. Bij 1Vermogensbeheer doen we dit via een fonds van een gespecialiseerde beheerder in Hong Kong, GaveKal.

Biden en de relatie met China

President Trump heeft de VS en de wereld wakker geschud met forse maatregelen tegen het immense handelsoverschot van China. Naar onze verwachting zal ook de nieuwe Biden-administratie de rode loper voor verdere Chinese exportgroei naar de VS niet uitrollen. Wel verwachten we dat Biden veel diplomatischer te werk zal gaan, wat de relaties in een eerste periode zeker zullen verbeteren.

Conclusie

China is naar onze mening onvermijdelijk geworden in de wereldeconomie én in een goed gespreide beleggingsportefeuille. China wordt steeds meer een “safe haven” voor zowel obligatie- als aandelenbeleggers.

Bij 1Vermogensbeheer kiezen we voor China met het Aberdeen China A-shares aandelenfonds en de aandelen Naspers en Softbank die elk een sterke onderwaardering vertonen ten opzichte van hun grootste participaties in respectievelijk Tencent (WeChat) en Alibaba.

Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of in contact komen met een specialist voor een gratis second opinion? Neem dan contact met ons op via onze website, per email of telefonisch via 035 74 00 250.

Met vriendelijke groet,

1Vermogensbeheer

Neem gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken

Doe de profielscan en ontvang uw persoonlijke beleggingsplan.


1Vermogensbeheer©

Brediusweg 19

1401 AB Bussum

035-740 0250
info@1vermogensbeheer.nl
dienstverleningsdocumenten · privacyregelement