DE TELEGRAAF COLUMN

brengt BBB ons land naar een AAA-status?

20 Mar 2023 — Jim Tehupuring

Responsive image

‘We’re the only bank in the world with a AAA-status’. Kent u Jochem de Bruin nog? Het personage in Rabobankreclames van 15 jaar terug. Dat was kort voor de bankencrisis. Afgelopen week zagen we dat banken nog altijd kwetsbaar zijn wanneer klanten hun geld weghalen. Er sneuvelden twee cryptobanken, het Amerikaanse SVB moest worden gered en zelfs Credit Suisse verkeert in zwaar weer. De zogenaamde BBB credit-rating onderschrijft diens kwetsbare positie.

Ook Nederland verkreeg deze week een BBB-status, maar dan wel vanuit heel andere hoek. Nadat Caroline van der Plas vorig jaar een zetel in de tweede kamer verwierf, zal haar partij straks praktisch de dienst uitmaken in de eerste kamer. En het is nog maar de vraag in welke mate alle drastische regeringsvoorstellen dan nog worden aangenomen.

Hoewel de BoerBurgerBeweging niet op mijn stem kon rekenen, steun ik de overwinning wel degelijk. In de afgelopen jaren hebben kleine, maar zeer vocale minderheden grote invloed gehad op het regeringsbeleid. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook op financieel en economisch vlak. Waar Nederland voorheen een sterke internationale economische positie had, verliest het haar karakter als handelsland in rap tempo. Glijden we af naar BBB-status? Groei, innovatie en extra werkgelegenheid ontstaan primair binnen het bedrijfsleven. Het is dus van vitaal belang voor Nederland dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Iemand die in loondienst werkt en het privilege van een zeker maandloon kent, zal niet als zelfstandige starten zolang dit niet aantrekkelijk wordt gemaakt. Pensioen opbouw vervalt, geen sociale vangnetten en het is maar de vraag of je een stuiver gaat verdienen. De keerzijde is dat je bij succes de vruchten plukt. En Nederland ook met werkgelegenheid, innovatie, economische bedrijvigheid en bovendien extra belastingafdrachten.

De huidige regering lijkt dat onvoldoende te beseffen: onder dit belastingstelsel moet je namelijk knettergek zijn om als zelfstandige te starten. De startersaftrek wordt afgebouwd en wie een BV opricht is al helemaal de klos. Het stelsel van winst- en dividendbelasting is dermate aangepast (verhoogd) dat een ondernemer substantieel meer belasting betaalt dan wie in loondienst is. Alle stimulans voor ondernemerschap is verdwenen. Ik hoop dat de winst van de BoerBurgerBeweging in de toekomst ook die glijdende beweging kan stoppen. Dat BBB het ondernemerschap steunt en Nederland terug brengt naar een AAA-status.

Met vriendelijke groet,

Jim Tehupuring

Neem gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken

Doe de profielscan en ontvang uw persoonlijke beleggingsplan.


1Vermogensbeheer©

Nieuwe 's-Gravelandseweg 27

1405 HK Bussum

035-740 0250
info@1vermogensbeheer.nl
dienstverleningsdocumenten · brochure · privacyregelement